Đừng Có Mãi Ngu Ngơ

11:12AM 24/04/2018, Góc tâm hồn


  1. Chân thành quá mức là một cái tội. Tin người quá vội là một cái ngu.
  2. Tôi chưa bao giờ bỏ cuộc vì mệt mỏi hay khó khăn. Tôi chỉ bỏ cuộc khi những điều khiến mình cố gắng không còn ý nghĩa gì nữa.

Xem chi tiết »
40 Bài Học Cuộc Sống

14:54PM 20/03/2018, Góc tâm hồn


1. Cuộc sống vốn không công bằng, nhưng nó vẫn còn tốt chán.

Xem chi tiết »