^ Trở về đầu trang


Xem nhiều nhất

Bài viết mới

turn off cache in FireFox when your Testing

Thứ 2, 9:03 AM Ngày 02/07/2012, số lần xem 602, Lập trình web

Just a quick tip for those out there that keep doing “Clear Browser Cookies, Cache, Everything…” you can turn it off completely in Firefox while your doing development and testing.

..................

Xem chi tiết »

15 powerful jQuery Tips & Tricks for Developers

Thứ 6, 3:43 PM Ngày 01/07/2011, số lần xem 1025, Lập trình web

..................

Xem chi tiết »

Thiết kế trải nghiệm người dùng với website

Thứ 4, 1:07 PM Ngày 29/06/2011, số lần xem 963, Lập trình web

Trong 100 người vào trang web, chỉ có 25 người vào thẳng trang chủ. Đại đa số truy cập ngay đến trang họ cần, một phần nhỏ truy cập từ công cụ tìm kiếm. 
..................

Xem chi tiết »

Những thói quen tốt khi viết câu lệnh T-SQL (Phần 3)

Thứ 7, 12:05 PM Ngày 18/06/2011, số lần xem 1442, Lập trình web

Trong phần ba này, bài viết sẽ giới thiệu cho bạn cách viết câu lệnh T-SQL để đẩy mạnh việc tái sử dụng sơ đồ lưu cache (bộ nhớ đệm). 

..................

Xem chi tiết »

Những thói quen tốt khi viết câu lệnh T-SQL (Phần 2)

Thứ 6, 12:58 PM Ngày 17/06/2011, số lần xem 1258, Lập trình web

Để nâng cao hiệu suất máy chủ SQL và giảm thiểu các lỗi tiềm tàng cho ứng dụng, chúng ta cần phải tập viết code câu lệnh T-SQL một cách tối ưu nhất. 

..................

Xem chi tiết »

The 11 JavaScript Mistakes you're Making

Thứ 3, 12:15 PM Ngày 14/06/2011, số lần xem 888, Lập trình web

JavaScript is relatively easy to learn. However, gotchas abound in this tricky language. Are you sure that you’re not following any bad practices? Today, I’ll point out ten big mistakes you could be making.
..................

Xem chi tiết »

Regular expression

Thứ 2, 1:07 PM Ngày 13/06/2011, số lần xem 1100, Lập trình web

..................

Xem chi tiết »

Using INSERT IGNORE with MySQL to prevent duplicate key errors

Thứ 3, 8:24 AM Ngày 03/05/2011, số lần xem 1116, Lập trình web

An error will occur when inserting a new record in MySQL if the primary key specified in the insert query already exists. Using the "IGNORE" keyword prevents errors from occuring and other queries are still able to be run.

..................

Xem chi tiết »

Bài viết mới

Bài viết ngẫu nhiên

Thống kê