^ Trở về đầu trang


Xem nhiều nhất

Bài viết mới

Thiết kế trải nghiệm người dùng với website

Thứ 4, 1:07 PM Ngày 29/06/2011, số lần xem 953, Lập trình web

Trong 100 người vào trang web, chỉ có 25 người vào thẳng trang chủ. Đại đa số truy cập ngay đến trang họ cần, một phần nhỏ truy cập từ công cụ tìm kiếm. Bạn muốn lái 90 người vào thẳng trang chủ và đọc một cách hệ thống, trong khi họ không nói. Hãy bắt đầu với Thiết kế Trải nghiệm Người dùng (Experience design) để phân luồng lại lưu lượng truy cập.
..................

Xem chi tiết »

Những thói quen tốt khi viết câu lệnh T-SQL (Phần 3)

Thứ 7, 12:05 PM Ngày 18/06/2011, số lần xem 1430, Lập trình web

Trong phần ba này, bài viết sẽ giới thiệu cho bạn cách viết câu lệnh T-SQL để đẩy mạnh việc tái sử dụng sơ đồ lưu cache (bộ nhớ đệm). Hiểu rõ vấn đề các khoảng trắng và ghi chú tác động thế nào tới việc tạo sơ đồ mới lưu cache hay tái sử dụng sơ đồ sẵn có sẽ giúp bạn giảm thiểu số lượng sơ đồ mà ứng dụng của bạn phải lưu cache.

Khám phá sơ đồ lưu bộ nhớ đệm

Bạn đã tận dụng được lợi thế từ việc lưu sơ đồ trên bộ nhớ đệm chưa? Bạn đã khai thác các sơ đồ lưu cache đến mức nào? Ứng dụng của bạn chỉ sử dụng chúng một lần hay tận dụng nhiều lần? Bạn có nhiều sơ đồ lưu cache cho cùng một truy vấn trong cache thủ tục cùng lúc không? Khoảng trống các sơ đồ lưu cache sử dụng là bao nhiêu? Trên đây là một số câu hỏi bạn cần trả lời để chắc rằng bạn đã tối ưu hóa cache thủ tục và giảm thiểu số lượng sơ đồ lưu cache mà ứng dụng tạo ra. Có một vài vấn đề nhỏ trong cách viết câu lệnh T-SQL của bạn là nguyên nhân khiến máy chủ SQL phải thực hiện thêm nhiều việc để biên dịch và lưu cache các sơ đồ thực thi cho cùng một đoạn code.

..................

Xem chi tiết »

Những thói quen tốt khi viết câu lệnh T-SQL (Phần 2)

Thứ 6, 12:58 PM Ngày 17/06/2011, số lần xem 1250, Lập trình web

Để nâng cao hiệu suất máy chủ SQL và giảm thiểu các lỗi tiềm tàng cho ứng dụng, chúng ta cần phải tập viết code câu lệnh T-SQL một cách tối ưu nhất. Trong phần đầu của bài viết, các bạn đã được giới thiệu một số thủ thuật hữu ích giúp máy chủ giảm bớt những thao tác thừa. Phần hai này sẽ tập trung vào việc làm thế nào để tối ưu hóa thủ tục lưu trữ đa năng.

..................

Xem chi tiết »

The 11 JavaScript Mistakes you're Making

Thứ 3, 12:15 PM Ngày 14/06/2011, số lần xem 879, Lập trình web

JavaScript is relatively easy to learn. However, gotchas abound in this tricky language. Are you sure that you’re not following any bad practices? Today, I’ll point out ten big mistakes you could be making.

..................

Xem chi tiết »

Regular expression

Thứ 2, 1:07 PM Ngày 13/06/2011, số lần xem 1080, Lập trình web

Regular Expressions là gì? Regular Expressions (Regex) dịch ra tiếng Việt là Biểu thức chính quy. Khái niệm này nằm trong 1 mớ lý thuyết vô cùng đồ sộ và hầm hố . Nhưng ko nên lo lắng, ta có thể hiểu nôm na Regex là 1 cái mẫu (pattern) dùng để mô tả 1 lớp ký tự nào đó.

..................

Xem chi tiết »

Using INSERT IGNORE with MySQL to prevent duplicate key errors

Thứ 3, 8:24 AM Ngày 03/05/2011, số lần xem 1094, Lập trình web

An error will occur when inserting a new record in MySQL if the primary key specified in the insert query already exists. Using the \"IGNORE\" keyword prevents errors from occuring and other queries are still able to be run.

Why?

Although you shouldn\'t normally attempt to insert a record without first checking if the primary key you want to use has already been used, there may be times when this is required, such as when multiple developers need to update their own copies of a database, and a particular record may already exist in one or other of the databases.

..................

Xem chi tiết »

parseInt('08') returns 0 with Javascript

Thứ 2, 7:23 AM Ngày 02/05/2011, số lần xem 830, Lập trình web

I came across a rather interesting problem with the Javascript parseInt() function a couple of days ago; if the value is a zero padded string and is '08' or '09' then parseInt() will return 0. This post looks at why 0 is returned and how to solve the problem.

parseInt('08') returns 0

The leading zero in the string tells the Javascript engine that it is an octal number. Because 8 and 9 are not valid numbers in octal, parseInt returns 0. This is expected behaviour because they are not valid octal integers and parseInt returns 0 because the first valid number encountered is a zero.

..................

Xem chi tiết »

10 sql tips to speed up your database

Chủ nhật , 8:48 AM Ngày 01/05/2011, số lần xem 898, Lập trình web

Design your database with caution

This first tip may seems obvious, but the fact is that most database problems come from badly-designed table structure.
For example, I have seen people storing information such as client info and payment info in the same database column. For both the database system and developers who will have to work on it, this is not a good thing.
When creating a database, always put information on various tables, use clear naming standards and make use of primary keys.
Source: http://www.simple-talk.com/sql/database-administration/ten-common-database-design-mistakes/

..................

Xem chi tiết »

Bài viết nên xem

Bài viết ngẫu nhiên

Thống kê