Cách Dùng Thẻ H1

11:57AM 10/07/2010, Lập trình web

Các thẻ H1, h3, ... được dùng để nhấn mạnh nội dung và nhờ đó tăng cường khả năng SEO cho website. Trong đó, thẻ H1 quan trọng nhất, thể hiện chủ đề chính của trang web. Vì vậy nênsử dụng duy nhất một thẻ H1 trong một trang. Điều này dẫn tới một vài khác biệt trong cách đặt vị trí cho thẻ H1, chủ yếu nằm tại header của website và tiêu đề bài viết.

Đặt H1 tại tiêu đề bài viết


Đối với trang bài viết, cần nhấn mạnh nội dung của bài viết, nên phần tiêu đề bài viết nên được đặt trong H1. Khi đó phần header của website phải không được dùng H1, có thể dùng thẻ khác thay thế (H3, p, div, a, ...).


Cách làm này được Joost de Valk, chủ nhân của Yoast.com khuyên dùng


Although most themes for WordPress get this right, make sure your post title is an H1, and nothing else. Your blog's name should only be an H1 on your frontpage, and on single, post, and category pages, it should be no more than an H3.

Phương pháp này cũng được hướng dẫn kỹ càng bởi Prelovac.


Một số WordPress theme framework như ThesisThematic và Hybrid sử dụng cách làm này với 1 chút tùy biến: ở trang chủ thay vì đặt H1 tại tiêu đề blog, họ đặt H1 tại phần mô tả blog.


Luôn đặt H1 tại header


Cách làm trên không phổ biến lắm. Phổ biến hơn là luôn đặt H1 ở header, còn tiêu đề bài viết đặt trong thẻ h3 (cả tại trang chủ và trang bài viết). Cách làm này đảm bảo semantic cho website hơn như trong cuốn Digging into WordPress viết:


While using H1 tags for post titles instead of the site name may provide an extra nudge from the search engines, it is not altogether semantically correct to do so. Without getting into a lengthy discussion about semantical markup, suffice it to say that "properly" marked-up Web documents are frequently thought of as displaying the name of the site via H1 elements, with all subsequent sections following from there.

Các trang web nổi tiếng như SmashingMagazine.com, CatsWhoCode.com, noupe.com,... đều chọn cách làm này.


Hỗn hợp hoặc ngoại lệ


Không phải website nào cũng làm theo một trong hai cách trên. Thường gặp nhất là cách làm "tổng hợp": đặt H1 vừa ở header, vừa ở tiêu đề bài viết (hãy thử đếm ở trang chủ có bao nhiêu thẻ H1). Biến thể của dạng tổng hợp (Nettuts+, DavidWalsh.name) là không đặt H1 ở header, còn luôn đặt H1 ở tiêu đề bài viết. CSS-Tricks.com thì không đặt H1 ở header, nhưng tiêu đề bài viết thì luôn đặt h3 (khiến cả website không có H1 nào), ...


Cách làm nào là đúng và tốt hiện giờ vẫn đang còn tranh cãi nhiều, nhưng chúng đều cần được cân nhắc tới khi làm SEO (trích ebook Digging into WordPress):


Of course, this topic is hotly debated around the Web, but we thought it important enough to mention here.

Theo hỗn tạp blog