Cách Vô Hiệu Hóa Chức Năng Autoplay Trong Windows 7

08:10AM 01/06/2011, Thủ thuật

Khi chúng ta sử dụng USB hay CD, hệ điều hành của win7 sẽ tự động mở chúng lên, nhưng có thể bạn không thích chức năng này nữa và hơn thế nữa nhiều Virus sẽ lây lan thông qua điều đó. Tại sao chúng ta không vô hiệu hóa chứng năng này!

Giải pháp:

1. Click the Start and Input "gpedit.msc" in search box, then click the result to open the gpedit Bấm nút ta và nhập vào khung search bên dưới "gpdeit.msc", sau đó bấm vào kết quả search được để mở gpedit.

2. Chọn Administrative Templates >Windows Components > Autoplay Policies. Sau đó bấm đôi vào "Turn off Autoplay".

3. Chọn Enabled, sau đó chọn "select All drives để có thể vô hiệu hóa chức năng Autorun trên tất cả các ổ đĩa. Cuối cùng là bấm chọn OK.

4. After restarting your computer, you have done all the needed work to disable Auto Play in Windows 7. Sau khi khởi động lại máy tính, bạn đã hoàn thành tất cả các công việc cần thiết để vô hiệu hóa chức năng AutoPlay trong win7


Theo fanhow.com