Chuyện Giữa Chàng Và Nàng Trước Và Sau Ngày Cưới

23:47PM 29/07/2010, Giải trí

TRƯỚC NGÀY CƯỚI:

Chàng: Thật tuyệt vời, cuối cùng giây phút anh mong đợi nhất cũng đã tới!

Nàng: Em phải ra đi àh? 

Chàng: Không, thậm chí em đừng bao giờ nghĩ tới điều đó!

Nàng :  Anh có yêu em không? 

Chàng: Tất nhiên rồi!  

Nàng: Anh có phản bội em không? 

Chàng: Không, sao em lại có ý nghĩ đó cơ chứ?!

Nàng: Anh sẽ hôn em chứ? 

Chàng: Đương nhiên. 

Nàng: Anh sẽ đánh em chứ? 

Chàng: Không bao giờ!

Nàng: Em có thể tin anh được không? 

SAU NGÀY CƯỚI:  Vui lòng đọc từ dưới lên :))