Chuyện Tình Của Gối

16:53PM 01/11/2010, Giải trí

Dù đôi bờ cách trở

Dù 2 cực trái dấu

Vẫn yêu em say đắm

Anh gửi tình theo gió.....

.....lời thì thầm tình yêu

......hát mãi lời tình ca

anh vẫn đợi chờ....

hy vọng và kiên trì )

Nhưng.....1 phút bốc đồng :p

Anh trở nên liều lĩnh :kiss:

tất nhiên phải bị phạt

Anh bít lỗi rồi mà :sorry

Mình thành đôi em nhé


Theo hạt giống tâm hồn