Câu Chuyện Thỏ Và Nhím

11:00AM 30/05/2010, Góc tâm hồn


.

Xem chi tiết »
Câu Chuyện Của Hai Hạt Mầm

08:16AM 29/05/2010, Góc tâm hồn


.

Xem chi tiết »
Thế Gian Cái Gì Quý Giá Nhất?

07:51AM 29/05/2010, Góc tâm hồn


Trước miếu Quan Âm mỗi ngày có vô số người tới thắp hương lễ Phật, khói hương nghi ngút. Trên cây xà ngang trước miếu có con nhện chăng tơ, mỗi ngày đều ngập trong khói hương và những lời cầu đảo, nhện dần có Phật tính. Trải nghìn năm tu luyện, nhện đã linh.

Xem chi tiết »
A Friend... Định Nghĩa Qua 24 Chữ Cái...

13:48PM 28/05/2010, Góc tâm hồn


(A)ccepts you as you are - Chấp nhận con người thật của bạn.

(B)elieves in "you" - Luôn tin tưởng bạn.

Xem chi tiết »