[Video] 7 Reasons Why Being 30 Is Cooler Than Being 20

13:21PM 07/03/2017, Khác


.

Xem chi tiết »
[Video] Lợi Ích Của Việc Tập Thể Dục

12:22PM 03/03/2017, Khác


.

Xem chi tiết »
[Video] Vì Sao Nhiều Người Keo Kiệt Kẹo Kéo?

18:37PM 16/02/2017, Khác


.

Xem chi tiết »
"hành Động Của Bạn Sẽ Thể Hiện Con Người Bạn"

12:38PM 15/02/2017, Khác


1. Hiện tượng ngồi máy bay

Quan sát những du khách khoảng 30-40 tuổi bạn sẽ thấy, những du khách ở khoang hạng nhất luôn luôn đọc sách, khoang thương gia đa số là xem tạp chí hoặc dùng laptop làm việc, khoang phổ thông chủ yếu là đọc báo, xem phim, chơi điện tử hoặc nói chuyện.


Xem chi tiết »