[Video] Bạn Có Biết Mình Được Sinh Ra Như Thế Nào?

10:06AM 26/11/2010, Khoa họcXem chi tiết »
[Video] Trái Đất Của Chúng Ta Bé Nhỏ Như Thế Nào Trong Vũ Trụ

10:10AM 08/07/2010, Khoa học


Đây là Trái Đất, Hành tinh xanh của chúng ta, ở kích thước này thì con người chúng ta chỉ như những vi sinh vật, không thể thấy được.

Xem chi tiết »