[Video] Trái Đất Của Chúng Ta Bé Nhỏ Như Thế Nào Trong Vũ Trụ

10:10AM 08/07/2010, Khoa học


Đây là Trái Đất, Hành tinh xanh của chúng ta, ở kích thước này thì con người chúng ta chỉ như những vi sinh vật, không thể thấy được.

Xem chi tiết »