Sự Khác Nhau Giữa "you're Welcome" Và "my Pleasure"

19:05PM 15/01/2011, English


Ban Anh ngữ thân mến, em xin nhờ ban Anh ngữ giải đáp giùm em hiểu thêm từ "you're welcome" có khác biệt với "my pleasure" or "it was my pleasure" không? Khi người ta nói "thank you" thì mình dùng câu nào đáp lại "you're welcome" or "my pleasure"? Xin cảm ơn. Thu-Tâm


Xem chi tiết »
Video Kỹ Năng Giao Tiếp Tiếng Anh P3 (11-15)

09:58AM 09/10/2010, English


Part 3.11:

Click vào nút chi tiết để xem thêm các bài khác


Xem chi tiết »
Video Kỹ Năng Giao Tiếp Tiếng Anh P3 (1-5)

09:21AM 07/10/2010, English


Part 3.1:

Click vào nút chi tiết để xem thêm các bài khác


Xem chi tiết »
Video Kỹ Năng Giao Tiếp Tiếng Anh P2 (1-5)

09:30AM 01/10/2010, English


Part 2.1:

Click vào nút chi tiết để xem thêm các bài khác


Xem chi tiết »
Video Kỹ Năng Giao Tiếp Tiếng Anh P3 (16-20End)

09:16AM 10/10/2010, English


Part 3.16:

Click vào nút chi tiết để xem thêm các bài khác


Xem chi tiết »
Video Kỹ Năng Giao Tiếp Tiếng Anh P3 (6-10)

13:26PM 08/10/2010, English


Part 3.6:


Xem chi tiết »
Video Kỹ Năng Giao Tiếp Tiếng Anh P2 (6-10End)

17:11PM 03/10/2010, English


Part 2.6:

Click vào nút chi tiết để xem thêm các bài khác


Xem chi tiết »
Video Kỹ Năng Giao Tiếp Tiếng Anh P1 (11-15End)

16:52PM 30/09/2010, English


Part 1.11:

Click vào nút chi tiết để xem thêm các bài khác


Xem chi tiết »