Hạnh Phúc Là Gì?

10:29AM 14/07/2010, Góc tâm hồn

- Heo con khi còn bé, nó hỏi Mẹ rằng "Mẹ ơi hạnh phúc là gì?"

- Heo Mẹ bảo "Hạnh phúc là cái đuôi con đấy!"

- Và thế là Heo con quay lại tóm cái đuôi của mình, nhưng không tài nào tóm được, nó ngồi xuống oà khóc, và lại hỏi Mẹ: - "Tại sao con không thể nào bắt được hạnh phúc hả Mẹ?"

- Heo Mẹ mỉm cười và nói rằng: "Tại sao con không tiến về phía trước và hạnh phúc sẽ theo sau con".

Vậy chúng ta tại sao cứ phải đi tìm cho mình hạnh phúc nhỉ khi mà hạnh phúc luôn đi theo mình, hạnh phúc là những điều bình dị nhất, hạnh phúc có đươc trên con đường ta đi chứ không phải đích đến và vẫn luôn hiện hưu xung quanh ta. hãy sống, hãy cảm nhận hạnh phúc mà cha mẹ đã cho ta. Hạnh phúc vì được sống bên những người bạn tốt, những người mình yêu thương!