Hướng Dẫn Tạo Sitemap Cho Website

14:05PM 25/05/2010, Lập trình web

Có rất nhiều cách và phần mềm hỗ trợ việc tạo một sitemap cho một website mới, đây là 1 cách tạo trực tiếp trên mạng rất hiệu quả và rất nhiều người sử dụng.

Bước 1: Vào web http://www.xml-sitemaps.com (web này là uy tín nhất về việc làm sitemap), khuyến kích sử dụng trình duyệt web firefox.


- Điền domain website của bạn vào: Starting Url (chú ý redirect nhá)

- Chọn thông số Frequensy

- Tại Priority: bạn có 2 lựa chọn là tự động thiết lập hoặc thiết lập bằng tay. (auto cho nó nhanh)

Click: Start

Chờ cho nó chạy song, web đơn gian thì nhanh, mà phức tạp thì hơi lâu đây.

Khi chạy song bạn sẻ nhận được 1 list các file sitemap, nhưng bạn chỉ cần chú ý đến 4 file sau: sitemap.xml, ror.xml, sitemap.html và urllist.txt


Bước 2: Down 4 file ở trên về máy.

- Sử dụng  một trình soạn thảo mở file sitemap.xml đẻ set thông số Priority cho các url theo ý bạn.

Lưu ý phần này: thông số Priority quy định sự quan trọng của các url đối với website của bạn, nếu Url nào quan trọng nên cho nó cao điểm hơn, cao nhất là 1.0 và thấp nhất 0.10


Bước 3: Upload lên root web và verify sitemap .


Theo ethongtin.net