Loài Côn Trùng Nào Là Khỏe Nhất?

21:52PM 24/01/2011, Khác

Khỏe nhất ở đây là phải so sánh tương đối chứ không thể so sánh tuyệt đối được. Một cách tương đối thì loài bọ hung là loài khỏe nhất trong thế giới côn trùng với khả năng nâng được vật nặng hơn trọng lượng cơ thể nó tới …1141 lần. Để so sánh thì bạn cứ tưởng tượng một người 60kg có khả năng nâng được 60 x 1141 = 68460 kg (tức là gần 68 tấn rưỡi).

Lý do cho sự khỏe mạnh tới bất ngờ của bọ hung lại liên quan tới tập tính sinh hoạt tình dục của chúng. Như bạn biết, bọ hung chuyên đi vê … đồ thải ra của các con vật khác thành các cục tròn rồi đẩy về tổ của mình. Các con bọ hung cái sẽ đẻ trứng vào các cục…tình yêu này. Giữa những lần giao phối, chuyện một con đực khác vào hang và cướp lấy con cái là chuyện bình thường trong tự nhiên. Do vậy, bọ hung phải đủ khỏe mạnh để dùng sừng đẩy bật con bọ hung đực cùng với cục … phế thải, quà tặng tình yêu của nó ra ngoài hang của mình.

Tuy vậy, có một số con bọ hung tuy yếu và nhỏ hơn nhưng lại không cần đánh nhau để tranh giành con cái. Các nhà khoa học sau khi nghiên cứu đã phát hiện những con bọ hung này thay vì khỏe thì lại có tinh hoàn to một cách đặc biệt. Thay vì việc dùng sức để đánh nhau, chúng tích trữ tinh trùng để có bất cứ dịp nào là xịt vào trứng của con cái nhằm duy trì nòi giống.


Theo baomoi.com