[Music] Until You - Shayne Ward

07:36AM 12/09/2011, Giải trí

Until You 
- Shayne Ward - 

Baby life was good to me 
But you just made it better 
I love the way you stand by me 
Through any kind of weather 

Em yêu, cuộc đời rất tốt với anh 
Nhưng em lại làm nó tốt hơn nưã. 
Anh rất thích cách em cùng đứng bên anh, vượt qua bao bão giông.

I don’t wanna run away 
Just wanna make your day 
When you felt the world is on your shoulders 
Don’t wanna make it worse 
Just wanna make us work 
Baby tell me I will do whatever 

Anh chẳng muốn bỏ đi, 
Chỉ muốn làm em thật hạnh phúc. 
Khi em thấy như cả thế giới đang đè nặng lên đôi vai mình. 
Chẳng muốn làm mọi thứ tệ hơn 
Chỉ muốn đôi ta bên nhau. 
Em yêu, hãy nói với anh, anh sẽ làm mọi điều em bảo. 

Chorus: 
It feels like nobody ever knew me until you knew me 
Feels like nobody ever loved me until you loved me 
Feels like nobody ever touched me until you touched me 
Baby nobody, nobody,until you 

Có vẻ như chẳng ai từng biết đến anh, cho đến khi em quen anh. 
Chẳng ai yêu anh cho đến khi em yêu anh. 
Chẳng ai từng chạm đến anh cho đến khi em chạm vào trái tim anh. 
Em yêu, chẳng ai, chẳng ai cả, cho đến lúc em đến. 

Baby it just took one hit of you now I'm addicted 
You never know what's missing 
Till you get everything you need,yeah 
Em yêu, chỉ cần môt lần em nhìn anh thôi mà anh đã như say mê nó rồi. 
Em chẳng biết mình còn mất điều gì 
Cho đến ngày em có được mọi thứ em cần.

I don't wanna run away 
Just wanna make your day 
When you feel the world is on your shoulders 
Don't wanna make it worse 
Just wanna make us work 
Baby tell me,I'll do whatever 

Anh chẳng muốn bỏ đi, 
Chỉ muốn làm em thật hạnh phúc. 
Khi em thấy như cả thế giới đang đè nặng lên đôi vai mình. 
Chẳng muốn làm mọi thứ tệ hơn 
Chỉ muốn đôi ta bên nhau. 
Em yêu, hãy nói với anh, anh sẽ làm mọi điều em bảo. 

Repeat Chorus 

See it was enough to know 
If I ever let you go 
I would be no one 
Cos I never thought I'd feel 
All the things you made me feel 
Wasn't looking for someone until you 

Chỉ nhìn thấy thôi chẳng đủ để biết điều gì. 
Nếu anh để em ra đi, 
Anh sẽ chẳng còn là gì nữa. 
Vì anh chưa bao giờ nghĩ rằng anh sẽ biết được 
Những điều em đã làm anh cảm thấy 
Là chẳng cần phải tìm ai cho đến ngày em bước vào đời anh.. 

Repeat Chorus 
Nobody, nobody, until you.. 

Không 1 ai cả,1 ai cả ,đến khi em...


Theo MrZinTub