Nhầm Máy

14:42PM 30/06/2010, Giải trí

Người giúp việc:

    Alô, ai đấy ??????

B:  

    A lô, đây là nhà tôi mà, ai đang cầm máy đó?

Người giúp việc:

    Dạ, tôi là giúp việc

B:  

    Ủa, nhà tôi có giúp việc đâu?

Người giúp việc:

    Dạ, bà chủ vừa thuê tôi sáng nay

B:  

    Thế bà chủ đâu?

Người giúp việc:

    Dạ, bà chủ ngủ với ông chủ trên gác

B:  

    Láo, tao là ông chủ

Người giúp việc:

    Dạ, thế bà chủ ngủ bà bảo kia là ông chủ ạ

B:  

    Này, muốn có tiền không?

Người giúp việc:

    Dạ...

B:  

    Lấy khẩu súng trong ngăn kéo, bắn bỏ hai đứa đó đi

Người giúp việc:

    Pằng !!!!!!!!!!!!!

B:  

    A lô, xong chưa

Người giúp việc:

    Dạ, xong rồi ạ

B:  

    Bây giờ, gói xác, ném xuống hồ nước canh nhà

Người giúp việc:

    Dạ, cạnh nhà??? Làm gì có hồ nước nào???

B:  

    Nhìn kỹ lại xem nào!

Người giúp việc:

    Dạ, không có hồ nào ạ

B:  

    Thôi chết, nhầm máy, xin lỗi nhé