Những Cách Tử Ẹo Rất Xì Tin :))

13:40PM 17/08/2010, Giải trí

Muốn "tử ẹo" thật xì tin và cần đảm bảo sẽ "ngỏm" ??

Đây là cẩm nang cho các bạn

Gần gũi với thiên nhiên


Dây chuyền cơ học


Hiện đại


Mượn sức


Chuông reo là... ngủm


Chia lìa đôi ngả


Dành cho người Kiên Nhẫn


Khơi dậy bản năng của kẻ thù


Rất chi là kinh sờ dị


Tạo một cái lỗ


Chết trong thư giãn , rất là xì bo


Vận dụng Hình học lượng giác


Đêm giáng sinh đẫm máu


Dành cho những người đồng cảnh ngộ


Chúc các bạn Thượng lộ bình an


Theo blogtruyen.com