[Phone] Hướng Dẫn Cách Gỡ Bỏ Uninstall Phần Mềm Trên Iphone, Itouch

08:38AM 03/08/2010, Thủ thuật

Có 2 cách để bạn gỡ bỏ ứng dụng/ Game cho iPhone/ iTouch từ App Store (iTunes Store). Ở đây mình sẽ gỡ bỏ ứng dụng iVoodoo

Cách 1: bạn có thể gỡ bỏ các ứng dụng/ Game cho iPhone/ iTouch từ App Store (iTunes Store) trực tiếp trên iPhone

Trên iPhone, bạn bấm giữ 1 icon bất kỳ trên iPhone để cho các icon có dấu x ở góc trái của các icon

Bấm giữ 1 icon bất kỳ trên iPhone để cho các icon có dấu x ở góc trái

Bạn muốn gỡ bỏ ứng dụng/Game nào cho iPhone/iTouch thì bấm vào dấu x trên góc trái của ứng dụng/Game để tiến hành gỡ bỏ ứng dụng/Game.

iPhone hiện ra 1 bảng thông báo để hỏi bạn có chắc chắn

Trên iPhone sẽ hiện ra 1 bảng thông báo để hỏi bạn sẽ chắc chắn gỡ bỏ ứng dụng/Game đó hay không, nếu chắc chắn bạn chọn Delete, còn ngược lại bạn chọn Cancel. Nếu bạn làm đúng thì icon của ứng dụng/Game đó sẽ không còn hiển thị trên iPhone/iTouch của bạn

Cách 2: bạn có thể gỡ bỏ các ứng dụng/Game cho iPhone/iTouch từ App Store (iTunes Store) trực tiếp trên iTunes

Thực hiện 3 bước để gỡ bỏ phần mềm bằng iTune

Bạn mở iTunes và vào phần DEVICES, sau đó chọn thẻ Applications (1), chọn ứng dụng/Game bạn cần gỡ bỏ và click chuột để bỏ chọn (2), tiếp đến bấm Apply (3). Nếu làm đúng thì icon của ứng dụng/Game đó sẽ không còn hiển thị trên iPhone/iTouch

Để gỡ bỏ ứng dụng/Game cho iPhone/iTouch từ Cydia:

Để gỡ bỏ ứng dụng/Game cho iPhone/iTouch từ Cydia. Ở đây mình sẽ gỡ bỏ ứng dụng Mxtube

Bạn vào Cydia, chọn sang thẻ Manage và chọn Packages

Vào Cydia, chọn sang thẻ Manage và chọn Packages

Bạn chọn đến ứng dụng/Game cần gỡ bỏ

Di chuyển đến ứng dụng cần gỡ bỏ

Tiếp đến bạn chọn Modify, sau đó chọn Remove để tiến hành gỡ bỏ ứng dụng/Game

Chọn Remove để tiến hành gỡ bỏ ứng dụng

Để tiến hành gỡ bỏ bạn phải bấm Confirm để xác nhận lần nữa. Máy sẽ tự gỡ bỏ ứng dụng/Game ra khỏi máy. Sau khi hoàn thành việc gỡ bỏ ứng dụng/Game ra khỏi máy thì bạn chọn “Return to Cydia” để trở về


Theo iPadVN.Net