Tự Động Back Up Ổ Đĩa

13:52PM 08/07/2010, Thủ thuật

Mở Notepad lên, và gõ và dòng sau tại dòng đầu tiên cd C:, tại dòng thứ hai gõ xcopy c: e:backup /s /e /h /D và file của bạn sẽ như sau:


Câu lệnh này sẽ copy toàn bộ nội dung ổ đĩa C lên thư mục “backup” trên ổ đĩa E. Lưu file này lại với tên “backup.bat”, và khi bạn nhấp kép vào nó, nó sẽ tự động sao lưu toàn bộ nội dung ổ đĩa C lên ổ đĩa E của bạn. Một điểm đặc biệt thuận lợi của đoạn script này là sau lần đầu tiên bạn chạy nó, nó sẽ chỉ back up những file nào có sự thay đổi. Có nghĩa là, nó sẽ không copy toàn bộ ổ đĩa của bạn mỗi bạn chạy nó, nó chỉ copy những file có sự thay đổi.


Bạn có thể làm cho tiến trình này thực thi một cách tự động bằng cách tạo một shortcut cho nó và đặt nó vào thư mục “Startup”. Bây giờ mỗi khi bạn đăng nhập vào Vista, bất kì file nào được bạn thay đổi sẽ tự động back up, và bạn sẽ không phải lo lắng về việc mất dữ liệu nữa.


Theo QTM