[Video] Learning English With Misterduncan (Lesson 11 - 15)

07:28AM 21/09/2011, English

Bài 11 đến 13 video clip bị lỗi nên không thể xem được tốt, các bạn nghe tạm nhé, khi nào có video mới mình sẽ up lên thay thế, chúc các các bạn học vui vẻ ^^!

Lesson eleven (Irony and Coincidence)

Lesson twelve (all about you)

Lesson thirteen (grammar)

Lesson fourteen (Body Language)

Lesson fifteen (SLANG)