[Winword] In "trộn" Vừa Giấy Ngang Vừa Giấy Dọc Trong Cùng 1 Tài Liệu

07:48AM 06/06/2011, Thủ thuật

Thí dụ bạn cần phải in bài viết theo hướng giấy ngang (landscape) 10 trang đầu, trang thứ 11 đến 15 thì in theo hướng giấy dọc (portrait), 10 trang kế tiếp lại theo hướng ngang. Nếu làm theo thủ công, bạn sẽ lưu bài viết theo hai loại tập tin: loại tập tin bài viết hướng dọc và loại tập tin bài viết hướng ngang. Điều này rất bất tiện khi in hay khi gửi mail. Để in bài viết này với một tập tin duy nhất (gồm cả hướng giấy ngang và giấy dọc), bạn phải chèn ngắt trang trên trang 10, và trang 15 và thay đổi hướng in cho từng Section như sau:

- Di chuyển con nháy xuống cuối trang 10. Mở thẻ Page Layout > bấm chuột lên mục Breaks rồi chọnSection Breaks > Continuous trong menu thả xuống để tách từ trang 11 trở đi thành 1 Section khác.

 

Sau đó, để con nháy tại trang 10 rồi cũng trong thẻ Page Layout, bạn bấm chuột lên mục Margins và chọn Custom Margins trong menu thả xuống. Tại thẻ Margins của hộp thoại Page Setup, bạn chọn trong Orientation là Landscape và chọn This Section trong phần Apply to.

Lúc này, từ trang 1 đến trang 10 sẽ in theo hướng ngang, từ trang 11 trở đi vẫn in theo hướng dọc như mặc định.

- Tương tự như trên, bạn đưa con nháy xuống cuối trang 15, thực hiện các thao tác tách section cho cụm trang từ trang 16 trở đi rồi đặt con nháy tại trang 16 và chọn hướng in giấy ngang cho riêng section này như đã hướng dẫn.


Theo Thu Giang (Thủ thuật máy tính)