[Winword] Tạo Mục Lục Tự Động

12:17PM 21/06/2011, Thủ thuật

Cách dễ nhất để tạo mục lục tự động là tận dụng các Heading Styles mà bạn muốn gộp chúng trong mục lục. Ví dụ: Có Heading 1, Heading 2, …tùy theo nội dung của tài liệu. Khi bạn thêm hoặc xóa bất kỳ Heading nào từ tài liệu, Word sẽ cập nhật vào mục lục tự động. Word cũng cập nhật số trang trong mục lục khi thông tin trong tài liệu được thêm hoặc xóa. Khi bạn tạo một mục lục tự động, điều đầu tiên bạn nghĩ là đánh dấu các mục trong tài liệu. Mục lục được định dạng lựa vào các cấp độ của các Heading. Cấp độ 1 sẽ bao gồm bất kỳ nội dung nào được định dạng với kiểu Heading 1.

Đánh dấu mục lục

Bạn có thể đánh dấu các mục trong mục lục tự động theo một trong hai cách sau: sử dụng các Heading được xây dựng sẵn, hoặc đánh dấu các mục văn bản riêng.

Sử dụng các Heading Styles được cài sẵn:

• Lựa chọn nội dung bạn muốn định dạng thành Heading

• Kích tab Home

• Trong nhóm Styles, kích Heading 1 (hoặc chọn heading tùy ý)

• Nếu bạn không thấy Style bạn muốn, kích vào mũi tên để mở rộng Quick Styles Gallery

• Nếu style bạn muốn không xuất hiện, kích Save Selection as New Quick Style

Để đánh dấu các mục:

• Lựa chọn nội dung bạn muốn tạo Heading

• Kích tab References

• Kích Add Text trong nhóm Table of Contents

• Kích Level bạn muốn áp dụng cho nội dung đã chọn

Tạo mục lục tự động

Để tạo mục lục tự động

• Đặt con trỏ vào tài liệu nơi bạn muốn đặt mục lục tự động

• Kích Tab References

• Kích nút Table of Contents và chọn các mẫu mục lục có sẵn. Nếu không thích, bạn có thể kích vào Insert Table of Contents và định dạng mục lục theo cách riêng của mình.

Cập nhật Table of contents

Nếu bạn thêm hoặc xóa các heading. Mục lục có thể được cập nhập bởi:

• Áp dụng các heading hoặc đánh dấu các mục như đã nói ở trên

• Kích tab References trong nhóm Ribbon

• Kích Update Table

Xóa mục lục tự động

Để xóa mục lục tự động:

• Kích tab Referencs trên nhóm Ribbon

• Kích Table of Contents

• Kích Remove Table of contents.


Theo quantrimang