Yêu Nhưng Không Được Mù Quáng

22:39PM 25/12/2010, Khác

Vẫn biết yêu là phải tin tưởng lẫn nhau, xong không có nghĩa để cho niềm tin ấy trở nên mù quáng, đặc biệt là với XX chúng mình.

Dưới đây là 6 trường hợp tiêu biểu lý giải tại sao lại thế!

Đừng để bị tổn thương chỉ vì những "sơ xuất" không đáng có trong tình yêu bạn nhé!


Theo Cá Tính (ione.net)