Câu Chuyện Con Bọ Chét

10:37AM 14/01/2011, Góc tâm hồn

Bạn nhảy cao được bao nhiêu? Những người thích nuôi bọ chét đều chứng kiến một thói quen kỳ cục của bọn bọ chét. Những con bọ được luyện tập bằng cách bỏ vào một cái hộp bằng bìa có nắp. Bọ chét sẽ nhảy lên để chạm vào cái nắp, nhảy đi nhảy lại. Nếu bạn quan sát bọn bọ nhảy đập vào cái nắp, bạn sẽ thấy dần dần chúng sẽ không nhảy cao chạm vào cái nắp nữa. Rõ ràng, đập đầu vào cái nắp hộp thì khá đau nên chúng giới hạn chiều cao chúng nhảy lên. Rồi bạn nhấc cái nắp ra. Bọn bọ vẫn tiếp tục nhảy, nhưng không hề nhảy ra ngoài cái hộp. Vì chúng không thể. Tại sao? Lý do rất đơn giản: chúng đã đặt cho mình giới hạn chỉ nhảy cao đến mức đó thôi.

Khi con người giới hạn bản thân và không tận dụng hết khả năng của mình, họ không thể nhảy cao hơn. Họ nghĩ rằng họ đã làm tất cả những gì họ có thể làm rồi. Và đúng là như thế thật!


Theo Vuontoithanhcong