[Photoshop] Đổi Màu Mắt

13:33PM 12/07/2010, Thủ thuật

Bài viết hướng dẫn cách đổi màu mắt nhanh chóng và nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả mỹ thuật. Chúc các bạn thành công.


1- Mở Photoshop ra

2- Mở 1 tấm hình mà bạn thích.(Tôi mở hình này)

Bài viết hướng dẫn cách đổi màu mắt nhanh chóng và nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả mỹ thuật. Chúc các bạn thành công.


1- Mở Photoshop ra

2- Mở 1 tấm hình mà bạn thích.(Tôi mở hình này)


3- Zoom in khoảng 600% (Kéo vào ở con mắt mà bạn muốn đổi màu)

4- Chọn Magnetic Lasso tool, rồi nhấn CAPS LOCK và kéo xung quanh phần màu cuả con mắt. Sang con mắt thứ hai nhớ nhấn SHIFT và kéo xung quanh giống như con mắt đầu tiên.

5- (Click)(Nhấn chuột ở Channels Palette Tab) .Nhấn Red Channel.Nhấn và kéo thả vào trong Creat New Channel icon ở bên dưới và thấy Red Copy

6- Ở trên Memu: Select - Save Selection (Để nguyên như vậy) Nhấn Ok

7- Click the Layer tab để trở lại tấm hình.Bạn sẽ nhìn thấy hình trắng đen.Đừng lo.bạn chỉ việc click layer ở trong layer Palette

8- Ở trên Menu: Image-Adjust-Variations (Variations dialog box) hiện ra

9- Nhấn hai lần con chuột ở More Magenta và nhấn Ok


*** Và muốn thay màu mắt khác.Ở Menu Select-load channel –Alpha 1

10- Ở trên Menu: Image-Adjust-Variations (Variations dialog box) hiện ra


3- Zoom in khoảng 600% (Kéo vào ở con mắt mà bạn muốn đổi màu)

4- Chọn Magnetic Lasso tool, rồi nhấn CAPS LOCK và kéo xung quanh phần màu cuả con mắt. Sang con mắt thứ hai nhớ nhấn SHIFT và kéo xung quanh giống như con mắt đầu tiên.

5- (Click)(Nhấn chuột ở Channels Palette Tab) .Nhấn Red Channel.Nhấn và kéo thả vào trong Creat New Channel icon ở bên dưới và thấy Red Copy

6- Ở trên Memu: Select - Save Selection (Để nguyên như vậy) Nhấn Ok

7- Click the Layer tab để trở lại tấm hình.Bạn sẽ nhìn thấy hình trắng đen.Đừng lo.bạn chỉ việc click layer ở trong layer Palette

8- Ở trên Menu: Image-Adjust-Variations (Variations dialog box) hiện ra

9- Nhấn hai lần con chuột ở More Magenta và nhấn Ok


*** Và muốn thay màu mắt khác.Ở Menu Select-load channel –Alpha 1

10- Ở trên Menu: Image-Adjust-Variations (Variations dialog box) hiện ra


Theo Vietphotoshop