[Video] You Reap What You Sow

13:30PM 11/04/2017, Góc tâm hồn


.

Xem chi tiết »
[Video] Sống Ảo, Mất Thật

13:41PM 04/04/2017, Góc tâm hồn


.

Xem chi tiết »
[Video] Khi Mẹ Tôi Sống Ảo

10:01AM 29/03/2017, Góc tâm hồn


.

Xem chi tiết »
[Video] Con Voi Và Sợi Dây Thừng

16:43PM 16/03/2017, Góc tâm hồn


.


Xem chi tiết »
9+9=20

10:57AM 03/03/2017, Góc tâm hồn


Trong buổi họp phụ huynh cuối năm, thầy giáo viết 4 đề toán đơn giản trên bảng, đơn giản đến nỗi học sinh tiểu học cũng làm được… và tự tay lần lượt viết đáp án như sau:

2+2=4

4+4=8


Xem chi tiết »