Khi Thần Đèn Cũng Bó Tay

12:01PM 18/01/2012, Giải trí


Ta đã có một ngày quá mệt mỏi. Ngươi có 1 điều ước, nhanh cho nóng đi!

Tôi muốn tới tới Hawaii nhưng lại sợ đi máy bay... Vì thế tôi ước có cây cầu dẫn thẳng tới Hawaii.

Đùa à? Ước gì kì cục vậy? Xây cầu tốn nhiều bê tông lắm. Nghĩ cái khác đi!

Vậy thì còn một điều tôi muốn biết.

Tôi muốn mình hiểu được phụ nữ. Tôi muốn có thể làm phụ nữ hạnh phúc.


... Thôi ta bàn chuyện cái cầu nhé...

Theo genk.vn